Presentació de la cooperativa

Benvinguts a l'Escola Lys, Societat Cooperativa Catalana Limitada

L’Escola Lys és un centre docent, situat al barri de Sant Gervasi de Cassoles de Barcelona, amb més de cinquanta anys d’experiència, que té una orientació plural, no partidista i sense finalitat de lucre. Ofereix un ensenyament personalitzat i no competitiu que resta obert a tothom i és totalment transparent a les famílies.

L’Escola Lys després d’uns vint anys de funcionament, el curs 1978-79, la propietat va ser assumida pels propis pares i mares, els quals es van constituir en Societat Cooperativa Limitada, amb la finalitat de donar continuïtat al centre escolar i facilitar el seu funcionament. Des de llavors ha evolucionant i s’ha consolidat com una alternativa de formació de nens i nenes en les etapes d’educació infantil, primària i secundària emmarcada en l’ensenyament obligatori concertat.

Com a president de la Cooperativa m’adreço a tots els socis de la Cooperativa i als que formen la comunitat educativa de l’Escola Lys per encoratjar-vos a participar ben activament en aquest projecte, adreçat a l’educació de nens i nenes en l’etapa d’educació infantil, primària i secundària.

La col.laboració de tots és fonamental, tenint en compte que el dia a dia de l’Escola Lys el fem entre tots: pares, mares, nens, nenes, mestres i personal no docent i, per tant, està en les nostres mans que l’Escola tingui una millora constant i es plantegi el futur amb les millors perspectives per a tots.

A l’Escola Lys som conscients que formem persones de la societat del futur i, pel compromís que això comporta, es treballa en l’adquisició hàbits, s’educa en els valors i es promou l’esperit crític. La qual cosa ens satisfà però alhora implica una gran responsabilitat.

Per aquest motiu, continuem renovant cada dia les ganes i l’esforç de posar tots els recursos que tinguem al nostre abast a la disposició dels nostres alumnes i les seves famílies. Així doncs cada dia abordem amb afany el camí del futur, un camí que us convidem amb entusiasme a fer conjuntament.

Carles Targa, Ex-president de l’Escola Lys Societat Cooperativa Limitada