Comissions de famílies

Els pares i mares de la cooperativa s’organitzen de manera voluntaria en diferents comissions amb l’objectiu de la millora de l’escola. En funció de les necessitats han aparegut diferents comissions noves i n’han desaparegut d’altres. Aquestes comissions també estableixen un vincle més proper amb el dia a dia de l’escola i permet que els pares tinguin un rol clau en el desenvolupament d’aquesta.

Alguns exemples d’aquestes comissions són:

  • Aprenent Junts
  • Sostenibilitat
  • Manteniment edifici
  • Vil·la Urània
  • Comunicació
  • TIC
  • Camí Escolar
  • Menjador
  • Subvencions
  • Gènere