Projecte educatiu

Som una escola petita per als nens més petits i més gran per als alumnes grans, però mai massa gran per evitar que s'hi perdin identitats personals

Els nostres VALORS essencials són:

 • Respecte i confiança mútua
 • Solidaritat i cooperació
 • Empoderar als infants
 • Foment de l’esperit crític
 • No competitivitat
 • Fer de l’escola una vivència gratificant

OBJECTIUS de desenvolupament humà i acadèmic:

 • Atenció individualitzada amb educació integral
 • Metodologia activa(foment de l’actitud d’investigació, autonomia,
  llibertat de l’alumne,projectes vivencials,avaluació formativa,…)
 • Estímul per l’ús de noves tecnologies
 • relació estreta pares-escola
 • Innovació

Manera de fer

Volem que l’alumne se senti protagonista del seu aprenentatge i li doni significat. N’ha de formar part activa, utilitzant les eines bàsiques que se li posen a l’abast. Quan aprèn a partir de l’experiència directa, madura com a persona tot avançant en el seu procés de coneixement. Aquest procés es desenvoluparà sempre en un marc de respecte i convivència.

Activitats

Projectes d’escola:

 • Parelles lectores (tutoria entre iguals)
 • Espais de matemàtica manipulativa
 • Apadrinament entre grans i petits
 • Dinàmiques de pensament de computació
 • Taller d’experts (banc del temps)
 • Expressió oral: conferències i debats

Projectes de barri:

 • Col·laboració amb el banc d’aliments
 • Participació en activitats del barri del Farró
 • Col·laboració amb associacions del nostre barri
 • Col·laboració amb l’Associació d’associacions de Vil·la Urània

Projectes de ciutat:

 • Banc dels aliments
 • Dansa Ara
 • Cantània
 • Corranda-escola
 • Casal dels infants del Raval
 • Escola Sostenible: embolcalls més sostenibles, pati verd i hort urbà, reciclatge i concienciació.