Salut emocional

Per nosaltres, una bona salut emocional implica un estat de benestar psicològic en què l’alumne se sent bé amb ell mateix, pot desenvolupar les seves capacitats, relacionar-se satisfactòriament o treballar de manera eficient. L’associem, doncs, amb aspectes com estar motivat i tenir energia, seguretat i autoconfiança, o tranquil·litat i autocontrol, entre d’altres.

Càrrecs

Els càrrecs són petites responsabilitats que es reparteixen entre tots els nens de la classe. Hi ha càrrecs de classe i també càrrecs generals d’escola. Amb aquests, reforcem l’autonomia dels nens, així com la seva autoestima. Per una altra banda ens ajuden a treballar l’adquisició de responsabilitats, el sentiment de pertinença al grup i la implicació real a la comunitat educativa.

Assemblea

L’assemblea és una activitat setmanal de classe que té com objectiu afavorir la cohesió de grup, la presa de decisions, la reflexió i la maduresa dels nens i nenes. Promou la participació dels alumnes i permet que el grup aprengui progressivament a organitzar-se i a modular conflictes senzills en situacions quotidianes. És un espai per educar als infants en la democràcia, l’assertivitat i
l’acceptació d’opinions diverses.

Pensar i parlar

Pensar i parlar és el nom que l´escola ha posat al projecte de Filosofia 3/18, una proposta educativa per a diferents nivells (infantil, primària, secundària i batxillerat) que pretén desenvolupar les habilitats de pensament dels alumnes. La filosofia permet reflexionar sobre aquells temes que, inclosos en totes les matèries, no poden ser tractats de manera específica. La finalitat d´aquest projecte no és convertir-los en petis filòsofs, sinó convertir-los en individus que tinguin elements per prendre decisions, que preveguin les causes i les conseqüències de les seves accions, procurant ser més reflexius; en definitiva, ensenyar a pensar perquè puguin ser més autònoms. El rerafons conceptual del projecte és la mateixa història de la filosofia, és a dir, les qüestions i els temes que han format part de la reflexió filosòfica: què és la justícia, com es prepara un bon argument, com s´ha d´actuar, què és ser bell… Els quatre objectius del projecte són:

  1. Ajudar al nen a raonar.
  2. Contribuir al creixement personal i inter-personal: les emocions, interessos i actituds que es van modificant amb el diàleg filosòfic.
  3. Descobrir un mètode d´investigació ètica, més que unes regles morals.
  4. Desenvolupar la capacitat de trobar sentit a les seves experiències.

Apadrinaments

A l’Escola considerem molt important que els alumnes estableixin vincles afectius reals amb tots els nens i nenes, siguin o no del seu grup-classe. Això afavoreix el benestar emocional dins el centre així com les relacions positives entre totes les persones que en formen part. És per això que organitzem diferents sistemes d’apadrinament. Els alumnes de 4t, 5è i 6è, són padrins i padrines dels nens i nenes de P3, P4 i P5 respectivament. És a dir, els nens i nenes de parvulari tenen el mateix padrí durant els tres anys de l’educació infantil. Els grans,acompanyen als més petits les festes i diferents activitats de l’Escola, els ajuden i en tenen cura. Per una altra banda tenim el projecte d’apadrinament lector. L’apadrinament lector és un projecte d’aprenentatge cooperatiu de la lectura. Cada alumne de segon de primària esdevé padrí d’un nen de primer i, un cop per setmana es reuneixen per llegir el llibre de la biblioteca plegats. Més enllà del treball específic de la lectura, a partir d’aquest projecte, els alumnes més grans aprenen a comprometre’s i a ser responsables del procés d’aprenentatge del seu fillol i, d’aquesta manera prenen consciència del propi. Per una altra banda, sigui quin sigui el seu nivell de lectura, se senten capaços per ajudar a un nen més petit fet que reforça la seva autoestima i seguretat vers el propi procés.

Per un altra banda els nens que comencen a llegir reben l’ajuda directe d’un igual de manera distesa i sense angoixa, fet que fomenta el gust per la lectura i fa, d’aquesta estona, un moment agradable. A partir d’aquest projecte fomentem la convivència entre els alumnes del mateix cicle, ampliant els espais de comunicació entre aquests i educant en el treball conjunt.