Projecte lingüístic

Conferència

A l’Escola, pensem que, a partir de primer de primària és important que els alumnes aprenguin a exposar davant del públic individualment i facin un treball d’expressió oral específic. Els nens comencen havent d’explicar un conte i acaben sisè fent una conferència sobre un tema seleccionat i pactat amb el mestre. Aquesta activitat es realitza en les tres llengües (català, castellà i anglès) i és acompanyada per un suport gràfic. Per als més petits serà una cartolina amb algun dibuix o imatge i als més grans se’ls demana una exposició amb Power Point.

Taller d’expressió escrita / Ocell de paper

Donem molta importància a que els nostres alumnes siguin competents a l’hora de comunicar-se, tan de manera oral, com a nivell escrit. És per això que, per tal de poder fer un treball més específic d’aquesta competència comunicativa, organitzem els tallers d’expressió escrita. Aquests es realitzen inter-cicle i en tres grups. Els més grans, dins d’aquest taller, participen en la redacció i producció de la nostra revista: l’Ocell de paper.

Llengua estrangera

Considerem que la llengua estrangera ha de ser una llengua vehicular i per tant, basem l’aprenentatge d’aquesta de manera transversal. Els nens i nenes aprenen a comunicar-se en anglès de manera vivencial i aplicada en un context. Contem amb un auxiliar de conversa anglesa natiu des de P3 fins a 6è.

Biblioteca

La biblioteca de l’Escola és una de les eines que, a la llarga, hem constatat més vàlida en l’aprenentatge de les llengües. Tots els alumnes hi van un cop per setmana, agafen un llibre i, segons el nivell, en fan el carnet de lector (fitxa, resum, comentari, dibuix, videoblog, creació artística,…). Actualment disposem d’uns cinc mil volums en català, castellà i anglès.