Projecte artístic

L’educació artística afavoreix l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant que analitza la realitat. Ajuda a:

  • Comprendre i respondre
  • Sentir i distingir
  • Pensar i construir

L’aprenentatge a través de l’art genera coneixement i transferència a altres situacions i contextos, tot desenvolupant un pensament crític, obert i flexible.

Música

A l’àrea de música es treballen aspectes molt importants de l’educació musical: l’expressió (cançons, danses, jocs, tocar instruments…), la percepció musical (escoltar, reconèixer, diferenciar, aparellar i classificar sons…) i el coneixement del llenguatge musical.

Cantar és una activitat habitual i es planteja com un element més d’expressió, és una de les eines per treballar el ritme, l’oïda i també per educar la veu de cada alumne i el resultat conjunt del grup. Amb la cançó s’aprèn a articular bé les paraules, a seguir un tempo i a afinar.

Ballar danses en grup porta implícita la descoberta del moviment col·lectiu. Tots han de moure’s seguint el mateix ritme i evolucions, alhora que desenvolupen, d’una manera lúdica, les capacitats com ara l’atenció, la percepció i la memòria.
Les audicions es treballen per a despertar la curiositat pel món sonor i saber escoltar amb silenci i respecte.

Plàstica

El coneixement dels diferents codis artístics i l’ús de les tècniques i recursos que són propis de l’àrea ajuden l’alumnat a iniciar-se en la percepció i comprensió del món que els envolta. També li permeten ampliar les seves possibilitats d’expressió i comunicació amb els altres per mitjà dels recursos que li proporcionen els llenguatges artístics, promovent la iniciativa personal, la imaginació i la creativitat.