Coeduquem: eduquem en la igualtat des de la diferència.

El 8 de març, se celebra el Dia Internacional de les Dones i, des de l’Escola, un any més, ens sumem a les reivindicacions per sensibilitzar i educar els infants i joves en la igualtat de gènere, per trencar estereotips, erradicar la violència de gènere, i treballar per una societat més justa i igualitària.

Des de l’escola i des de casa, podem i hem de treballar conjuntament per a què aquestes reivindicacions, que avui apareixen a tots els mitjans, no esdevinguin una acció aïllada de sensibilització, sinó que estiguin presents cada dia en la nostra manera de tractar i d’educar les nenes i els nens. Per això és bàsica la coeducació i el respecte de les diferències. Coeducar és educar oferint la mateixa igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, amb independència de l’origen, el gènere, la creença o qualsevol altra circumstància social o personal. La coeducació implica, així, educar conjuntament a nenes i nens en la igualtat, tenint en compte i respectant les diferències i, sobretot, valorant-les.

Malauradament hi ha molts factors que influeixen en els infants, des de molt petits, i que no podem evitar, que van en la direcció oposada a tots els valors exposats. Aquests factors contribueixen a perpetuar uns estereotips que, lluny d’oferir una mirada inclusiva i respectuosa dels infants, els limiten, els condicionen i els marquen unes pautes a les quals s’han de cenyir s’hi sentin o no identificats. Només cal passejar-se un dia pel pati, pel parc, o la sortida de l’escola (la nostra, i totes, malauradament) i escoltar les cançons que canten els nostres fills i filles, els rols que sovint adopten en els jocs simbòlics, l’’estatus’ que tenen els nens que juguen bé a futbol, o com parlen de ‘l’amor romàntic’. Hi ha molta feina per fer encara i cal donar totes les eines possibles als nostres infants per tal que tinguin estratègies per valorar tot allò que els ve de fora i afrontar-ho amb sentit crític.  

L’escola té un paper clau en la prevenció i és un actor fonamental en la coeducació. Des de l’escola, així com des de la família, es poden i s’han de detectar situacions de sexisme en la pràctica quotidiana, en el dia a dia i, per fer-ho, és bàsic treballar l’educació emocional i afectiva en totes les etapes educatives.

Alguns exemples pràctics que hem treballat en els darrers mesos a l’escola són la redefinició del pati com a espai integrador i coeducatiu o l’ús de la perspectiva de gènere en el joc o en els contes, ampliant any rere any la biblioteca amb lectures inclusives i que ofereixen protagonistes femenins i referents alternatius als nostres infants.

És bàsic i molt important diversificar i feminitzar els personatges i els referents  amb qui s’emmirallen els nostres infants. Oferir més referents femenins, protagonistes d’aventures, de descobriments i de proeses, i no només dones i nenes espectadores i ‘acompanyants’ del protagonista. També és important oferir referents masculins diferents.  En aquesta línia, l’any passat a l’escola vam treballar el projecte de ‘Les dones que admirem’, a través del qual es van posar en valor moltes mares, àvies, germanes, amigues però també dones conegudes, com poden ser esportistes, escriptores o actrius, que són referents per a les nostres criatures.

Enguany hem volgut seguir treballant en aquesta línia però hem posat l’accent en la importància de fomentar les vocacions científiques en les nenes, ja que la presència de dones en aquest àmbit encara avui en dia és molt baixa. Des de l’escola s’ha treballat durant setmanes al voltant d’aquest projecte, explicant la importància de moltes dones científiques que han estat invisibilitzades al llarg de la història i que són responsables de grans descobertes i avenços de la ciència i alhora hem fet servir recursos lúdics adaptats a cada etapa per parlar del què fan moltes científiques avui en dia.

Tota aquesta feina demostra que la lluita per la igualtat va molt més enllà del 8M i que cal seguir treballant, dia a dia, per construir una societat més justa i igualitària.