La importància del joc en el primer cicle d’educació infantil

El joc és, des d’una perspectiva educativa, un element bàsic en la vida dels infants, ja que
aquest els permet un desenvolupament global dels diferents àmbits. Així doncs, els infants
de les classe Formigues, Marietes i Cargols es passen el dia a l’Escola jugant ja que és
l’eina més important per aprendre.

En l’etapa del primer cicle d’educació infantil, els infants desenvolupen, en un primer
moment, jocs funcionals, que són aquells que provoquen que l’infant centri interès en
l’exploració dels objectes que troba en el seu entorn. Aquest tipus de jocs es caracteritzen
pel seu gran component sensorial i motor. Per això, el podem trobar especialment a la
classe Formigues donat que comencen a desenvolupar els diferents sentits, la coordinació
de moviments i diferents desplaçaments, l’equilibri i l’autosuperació, tot interactuant amb la
seva mestra de referència. Podem trobar algunes accions que representen aquest tipus de
joc en situacions com explorar objectes amb les mans o posant-los a la boca, agitar un
sonall, deixar caurà algun objecte, engegar alguna joguina prement un botó, posar i treure
objectes d’algun pot o ampolla, arrossegar-se, gatejar, caminar, balancejar-se…

El joc de manipulació i construcció sorgeix a partir del primer any de vida. A través
d’aquest tipus de joc els nens i nenes promouen la creativitat, la motricitat fina i la solució de
reptes, tot estimulant la memòria visual, jugant sense límits i confiant en ells mateixos. El
comencem a trobar doncs a la classe Marietes i va evolucionant amb més complexitat a la
classe Cargols, tot aprenent les primeres nocions de gravetat, perspectiva i gestió de la
frustració. Veurem aquest tipus de joc en activitats com fer torres amb cubs apilables,
encaixos, construccions de fusta.. en un tauler d’encaixos, creant “minimons” amb els nins i
material desestructurat, fent circuits i carreteres de trens i cotxes, jugant amb l’arc de Sant
Martí Waldorf o creant estructures amb peces magnètiques .

Un cop van adquirint certes habilitats motrius i intel·lectuals, s’inicien els jocs més
complexos. El joc estrella en aquest sentit és el joc simbòlic. Aquest joc els permet
comprendre l’entorn social que els envolta, i a si mateixos, tot imitant escenes quotidianes
del món adult. Això els permet canalitzar neguits, desitjos, invertir papers i deixar volar la
imaginació sent qui ells vulguin. Així doncs, aquest tipus de joc s’inicia a la classe Marietes
de manera més individualitzada, i a poc a poc va avançant en recreacions més complexes,
tot aprenent a jugar amb altres infants, col·laborant per un objectiu comú i acceptant les
normes o rols del joc a la classe Cargols. Alguns exemples de joc simbòlic serien les
cuinetes, metges, disfresses, nines, perruquers, etc.

El joc reglat també seria un altre joc complex que, com bé diu el seu nom, requereix d’una
sèrie de normes o accions dirigides per jugar. En aquest tipus de jocs els nens i nenes
desenvolupen el sentit de la responsabilitat, la comunicació i l’acceptació d’unes normes que
són iguals per tothom. Per aquest motiu, s’acostuma a trobar en fase més primerenca, a la
classe Cargols. Per exemple el pica paret, fet i amagar, empaitar-se, l’aranya…

Així doncs, és important destacar el component vivencial que té el joc en aquesta etapa,
donat que la interacció directa amb els objectes, l’entorn i els companys i companyes,
afavoreixen un desenvolupament constant de la motricitat, la socialització, la cognició i el
llenguatge dels infants.